The Long Road To Strukctural Adjustment

K zadlužení se, a tedy v konečném důsledku k podrobení se programům strukturálních úprav podle autorů vedly především nevhodné politiky (zejména ISI a s nimi spojený ekonomický nacionalismus) a také rozvinutí kriminálních praktik vedení jednotlivých států (korupce, rozkrádání státního majetku). Zack-Williams et. al. nazývají takovou formu vlády příznačně "kleptokracií". Ta neškodí pouze ožebračováním nepriviligovaného obyvatelstva, ale také posilováním nacionalismu a podkopáváním vůle lidu žít pod jakoukoliv formou vlády.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License