Vnimani Rozvoje Verejnosti
  • největším determinantem je vzdělání, lidé s vyšším vzděláním rozvojovku častěji podporují a požadují navýšení částek (často se pojí s vyšším příjmem)
  • lidé chtějí nejčastěji pomáhat lidem v nouzi (nerezonuje tu název Člověka v tísni? - co je příčinou čeho? Zvolil si člověk v tísni svůj název z marketingového hlediska geniálně v době, kdy se na toto téma nekonaly žádné výzkumy veřejného mínění, nebo sám svým názvem jakožto největší neziskovka veřejné mínění ovlivňuje?
    • ženy také preferují pomoc dětem (ať již jsou v nouzi, nebo ne)
  • lidé s nižším vzděláním a obyvatelé Moravy (nakolik tu panuje korelace?) preferují spíše humanitární pomoc, lidé s vyšším vzděláním pak požadují kombinaci obou typů pomoci
  • lidé nemají jasno v tom, jestli rozvojová pomoc může přispět k omezení terorismu "na západě". Dost možná jde o nevyužitou propagandistickou niku. Strach je silný argument.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License