Zaklady Ekonomie
 • Ekonomie
 • Vzácnost
 • Náklady příležitosti
 • Trade-off

*Explicitní a implicitní náklady

 • Účetní a ekonomický zisk

*Amortizace
•Mezní náklady a přínosy
•Pobídky
•Utopené náklady
•Efektivita
•Spravedlnost
•Zvykové ekonomiky
•Centrálně plánované ekonomiky
•Tržní ekonomiky
•Trh
•Funkce cen
•Individuální a společenský prospěch
•Specializace
•Směna
•Tržní síla
•Externality
•Veřejné statky
•Nedokonalé informace
•Makroekonomická stabilizační politika
•Vládní selhání
•Ekonomický model
•Ceteris paribus
•Hranice produkčních možností
•Přínosy z obchodu
•Absolutní a komparativní výhoda
•Ekonomický koloběh
•Výrobní faktory
•Mikroekonomie
•Makroekonomie
•Pozitivní a normativní ekonomie
•Opomenuté proměnné
•Obrácená kauzalita

Testovací otázky

Elasticita

 • Vypočítej cenovou elasticitu ze zadaných hodnot Q1, Q2, P1, P2

Vládní zásahy do trhu

 • Zakresli, jak cenový strop nebo minimální cena ovlivňují trh s komoditou
 • Popiš, jaké jsou důsledky cenového stropu a minimální ceny
 • Nakresli, jak se mění mění poptávka, resp. nabídka podle toho, zda je daň odváděna z produkce, nebo ze spotřeby
 • Kdo nese daňové zatížení v určité situaci? Spotřebitel nebo producent?
 • Do tržní situace po zavedení daně zakresli příjem státu z daně.

Chování firmy

 • fixní a variabilní vstupy v závislosti na krátkém a dlouhém období
 • mezní produkt, pročpak nám klesá
 • pojmy:celkový produkt, mezní produkt, průměrný produkt,fixní a variabilní a mezní a průměrné náklady, celkový, průměrný a mezní příjem
  • nakreslit křivky těchto veličin do grafu, kde na ose x je počet jednotek a na ose y cena jednotky
  • vzorečky (viz. vzorové zadání)

*

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License